نمایش 1–16 از 239 نتایج

Air Compressor Accessory set 10-section– ست بکس بادی

AP-101 – کمپرسور ۱۰۰ لیتری با مخزن ۸۰ لیتری ۱/۵ اسب

AP-1201 S – کمپرسور ۱۲۰۰ لیتری با مخزن ۷۵۰ لیتری

AP-1202 S – کمپرسور ۱۲۰۰ لیتری با مخزن ۱۰۰۰ لیتری

AP-151 S – کمپرسور ۱۵۰ لیتری با مخزن ۱۰۰ لیتری

AP-152 – کمپرسور ۱۵۰ لیتری با مخزن ۱۵۰ لیتری

AP-250 S – کمپرسور ۲۵۰ لیتری با مخزن ۱۵۰ لیتری

AP-251 – کمپرسور ۲۵۰ لیتری با مخزن ۲۰۰ لیتری

AP-252 – کمپرسور ۲۵۰ لیتری با مخزن ۲۵۰ لیتری

3,290,000 تومان

AP-300 S – کمپرسور ۳۰۰ لیتری با مخزن ۲۰۰ لیتری

AP-301 – کمپرسور ۳۰۰ لیتری با مخزن ۲۵۰ لیتری

بازگشت به بالا