جک روغنی 2 تن

تماس بگیرید

جک روغنی 2 تن

34/5 سانتی مترحداکثر ارتفاع
4/8 سانتی مترپیچ تنظیم ارتفاع
11/6 سانتی متربالابردن ارتفاع
18/1 سانتی مترحداقل ارتفاع

 

× استعلام قیمت و موجودی - کلیک کنید